اخبار جدید بین الملل

بلاروس آمادگی خود را برای میزبانی مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه اعلام کرد