اخبار جدید اقتصادی

آیا کاهش قیمت دلار ادامه دارد؟ علت اصلی آن چیست؟