اخبار جدید اجتماعی و حوادث

از ابتدای 1403 تا کنون ۶ تن از هموطنان جان خود را بر اثر برخورد صاعقه از دست دادند!