اخبار جدید ورزشی

دیوید تیلور ستاره کشتی آمریکا از رقابت‌های ورزشی کناره گیری کرد