اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زلزله نسبتا شدیدی مناطق وسیعی از استان اردبیل را لرزاند