جریمه میلیونی برای دو تیم تراکتور و استقلال/ رای کمیته انضباطی صادر شد

top