اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مدیر بحران شهرداری مشهد عزل شد