اخبار جدید اقتصادی

آیا حقوق 20 میلیون تومانی برای بازنشستگان واریز می‌شود؟