اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پسر 16 ساله کرجی هنگام سرقت تلفن همراهش به قتل رسید!