اخبار جدید اقتصادی

از دست رفتن 9 میلیارد دلار بنزین توسط خودروسازان