اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳ مامور پلیس توسط یکی از ارازل و اوباش شرق تهران به شهادت رسیدند