اخبار جدید سیاسی

اولین عکس ازچهره‌های نظامی بعد از شهادت رئیسی در افتتاحیه مجلس خبرگان