اخبار جدید فرهنگی

وزارت ارشاد چند قاب عکس از دیدار شهید ابراهیم رئیسی با اهالی فرهنگ و هنر منتشر کرد+ عکس