اخبار جدید اقتصادی

چه کسانی یارانه جدید ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت می‌کنند؟