اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کوهنورد ۶۵ ساله که در قله یخ بند قزوین جان باخت