اخبار جدید ورزشی

ورود علی خسروی به مکان‌های ورزشی ممنوع شد!