اخبار جدید اقتصادی

فروش طلا توسط صادرکنندگان پتروشیمی در مرکز مبادله ممنوع شد