اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از کوتاه آمدن در برابر مواضع ضد ایرانی چین در مورد جزایر سه گانه