اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کشته شدن ۲۵۸ نفر در تصادفات جاده‌ای هفته گذشته