اخبار جدید ورزشی

این اقدام بیرانوند لج هواداران پرسپولیس را درآورد