اخبار جدید فناوری

با قابلیت آیفون میرورینگ دسترسی و کنترل آیفون با مک امکان‌پذیر شد