اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲ نفر در سیلاب سواد کوه مفقود شدند