«شفافیتِ فرآیندها» و «عدالت در عرضه و توزیع» محور اصلی طرح جدید فروش خودرو در گروه سایپا

«شفافیتِ فرآیندها» و «عدالت در عرضه و توزیع» محور اصلی طرح جدید فروش خودرو در گروه سایپا

میزان تولید کاتالیست در کشور بسیار کم است/ نصب کاتالیست یک الزام زیست محیطی است و اگر رعایت نشود، خودروسازان نمی توانند خودروها را شماره‌گذاری کنند/ ضرورت حضور مجموعه‌های دانش بنیان برای تولید کاتالیست

میزان تولید کاتالیست در کشور بسیار کم است/ نصب کاتالیست یک الزام زیست محیطی است و اگر رعایت نشود، خودروسازان نمی توانند خودروها را شماره‌گذاری کنند/ ضرورت حضور مجموعه‌های دانش بنیان برای تولید کاتالیست

آخرین اخبار خودرو ایران و جهان با موتور جستجوگر لحظه ای سایت اخبار جدید