انتشار گسترده تصاویر نژادپرستانه در فروشگاه آمازون خشم کاربران را برانگیخت

انتشار گسترده تصاویر نژادپرستانه در فروشگاه آمازون خشم کاربران را برانگیخت

۱۳ دادستان آمریکا: آمازون درباره بیماری و مرگ کارکنانش بر اثر کرونا شفاف‌سازی کند

۱۳ دادستان آمریکا: آمازون درباره بیماری و مرگ کارکنانش بر اثر کرونا شفاف‌سازی کند

دادگاه فرانسه: آمازون فروش اجناس عادی را متوقف کند یا روزانه ۱ میلیون یورو جریمه دهد

دادگاه فرانسه: آمازون فروش اجناس عادی را متوقف کند یا روزانه ۱ میلیون یورو جریمه دهد