افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد

اعلام سقف حقوق کارمندان برای سال 1403
اخبار جدید اقتصادی

اعلام سقف حقوق کارمندان برای سال 1403

اتمام حجت قالیباف درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اخبار جدید اقتصادی

اتمام حجت قالیباف درباره افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان

بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته زیر ۵ میلیون حقوق می‌گیرند!
اخبار جدید اقتصادی

بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته زیر ۵ میلیون حقوق می‌گیرند!

حقوق کارمندان در سال 1403چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟
اخبار جدید اقتصادی

حقوق کارمندان در سال 1403چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد
اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد

حقوق بازنشستگان به 90 درصدی حقوق کارمندان می‌رسد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان به 90 درصدی حقوق کارمندان می‌رسد

افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد

احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی حقوق کارمندان دولت
اخبار جدید اقتصادی

احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت
اخبار جدید اقتصادی

احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

اطلاعات جدید درباره افزایش حقوق و عیدی کارمندان
اخبار جدید اقتصادی

اطلاعات جدید درباره افزایش حقوق و عیدی کارمندان

افزایش حقوق و عیدی کارمندان ۱۴۰۳ مشخص شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق و عیدی کارمندان ۱۴۰۳ مشخص شد

حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان می‌رسد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان می‌رسد

افزایش حقوق و همسان سازی حقوق معلمان در حال پیگیری است
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق و همسان سازی حقوق معلمان در حال پیگیری است

افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

top