اخبار جدید افزایش حقوق

تغییر حقوق بازنشستگان در راه است | سود شستا در جیب بازنشسته ها

تغییر حقوق بازنشستگان در راه است | سود شستا در جیب بازنشسته ها

مستمری بازنشستگان دو برابر شد + مبلغ واریزی جدید

مستمری بازنشستگان دو برابر شد + مبلغ واریزی جدید