اخبار جدید بورس

«عرضه اولیه» از سر گرفته می‌شود / کدام نمادهای بورسی در صف انتظارند؟

«عرضه اولیه» از سر گرفته می‌شود / کدام نمادهای بورسی در صف انتظارند؟