اخبار جدید توییتر

قرارداد ماسک و توییتر به طور موقت متوقف شد

قرارداد ماسک و توییتر به طور موقت متوقف شد