متناسب سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی

متناسب سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟

افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد

اتمام حجت قالیباف درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اخبار جدید اقتصادی

اتمام حجت قالیباف درباره افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان

بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته زیر ۵ میلیون حقوق می‌گیرند!
اخبار جدید اقتصادی

بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته زیر ۵ میلیون حقوق می‌گیرند!

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد
اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان قطعی شد

حقوق بازنشستگان به 90 درصدی حقوق کارمندان می‌رسد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان به 90 درصدی حقوق کارمندان می‌رسد

افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد

حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان می‌رسد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان می‌رسد

افزایش حقوق و همسان سازی حقوق معلمان در حال پیگیری است
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق و همسان سازی حقوق معلمان در حال پیگیری است

افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان می‌شود
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان می‌شود

افزایش حقوق کارمندان دولت چقدر است؟
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان

ماجرای فروش قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان چیست؟
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

ماجرای فروش قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان چیست؟

top