سیاست اهانت بار جدید دولت علیه کارمندان و بازنشستگان!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

سیاست اهانت بار جدید دولت علیه کارمندان و بازنشستگان!

حقوق دریافتی کارگر، تنها کفاف 10 روز از ماه را می‌دهد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حقوق دریافتی کارگر، تنها کفاف 10 روز از ماه را می‌دهد

بهانه بالا نبردن حقوق‌ها در ایران چیست؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بهانه بالا نبردن حقوق‌ها در ایران چیست؟

شرایط دائمی شدن قرارداد کارگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

شرایط دائمی شدن قرارداد کارگران

آخرین خبر از حقوق کارگران/ نقش ۷درصدی دستمزد بر تولید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین خبر از حقوق کارگران/ نقش ۷درصدی دستمزد بر تولید

کارگران بخوانند / چطور از حقوق خود در برابر کارفرما دفاع کنیم؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کارگران بخوانند / چطور از حقوق خود در برابر کارفرما دفاع کنیم؟

لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد

زمان اعلام نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

زمان اعلام نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری

افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اجرا می‌شود؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران اجرا می‌شود؟

واکنش معاون وزیر کار به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واکنش معاون وزیر کار به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران

موضع وزیرکار نسبت به افزایش حقوق کارگران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

موضع وزیرکار نسبت به افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران در انتظار تصمیم جدید | افزایش تورم با حقوق کارگران چه کرد؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حقوق کارگران در انتظار تصمیم جدید | افزایش تورم با حقوق کارگران چه کرد؟

هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست

با افزایش دستمزدها برخی کارفرمایان کارگران خود را اخراج کردند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

با افزایش دستمزدها برخی کارفرمایان کارگران خود را اخراج کردند

دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند/ حقوق‌ها باید طبق مصوبه واریز شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند/ حقوق‌ها باید طبق مصوبه واریز شود

تاریخ روز کارگر ۱۴۰۱ + کارگر کیست؟ تاریخچه جهانی Labour Day
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تاریخ روز کارگر ۱۴۰۱ + کارگر کیست؟ تاریخچه جهانی Labour Day

جدیدترین خبر درباره حقوق کارگران/ کاهش دستمزدها در راه است؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

جدیدترین خبر درباره حقوق کارگران/ کاهش دستمزدها در راه است؟

خبر مهم درباره حقوق کارگران در سال جدید!
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خبر مهم درباره حقوق کارگران در سال جدید!

با ۶ میلیون تومان حقوق کارگری می‌توان زندگی کرد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

با ۶ میلیون تومان حقوق کارگری می‌توان زندگی کرد؟

خبر مهم برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران ۱۴۰۱ مشخص شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

خبر مهم برای افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران ۱۴۰۱ مشخص شد