اخبار جدید خشکسالی

درخواست جلال‌زاده از رئیس‌جمهور برای احیای دریاچه ارومیه

درخواست جلال‌زاده از رئیس‌جمهور برای احیای دریاچه ارومیه