آخرین اخبار داعش - اخبار جدید

داعش

سازمان ملل: بیش از ۱۰ هزار داعشی آزادانه بین سوریه و عراق در رفت و آمد هستند

سازمان ملل: بیش از ۱۰ هزار داعشی آزادانه بین سوریه و عراق در رفت و آمد هستند