اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

روزنامه اعتماد: تلاش حاکمیت برای عدم مشارکت مردم جهت رای نیاوردن پزشکیان