آخرین اخبار سوئد - اخبار جدید

سوئد

اعلام نتیجه اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی

اعلام نتیجه اطلاعات جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی

کارل بیلت: تروئیکای اروپا قویا با رویکرد آمریکا در قبال ایران مخالف‌ است

کارل بیلت: تروئیکای اروپا قویا با رویکرد آمریکا در قبال ایران مخالف‌ است