اخبار جدید سینما

آزاده نامداری مورد حمله فروغی قرار گرفت/جنگ ادامه دارد!

آزاده نامداری مورد حمله فروغی قرار گرفت/جنگ ادامه دارد!