اخبار جدید طرح صیانت

صداوسیما برای پخش جلسات کمیسیون بررسی طرح صیانت اعلام آمادگی کرده است

صداوسیما برای پخش جلسات کمیسیون بررسی طرح صیانت اعلام آمادگی کرده است

عیسی زارع‌پور: دولت سیزدهم قصد مسدود سازی یا قطع اینترنت را ندارد

عیسی زارع‌پور: دولت سیزدهم قصد مسدود سازی یا قطع اینترنت را ندارد

اسامی نمایندگانی که طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را بررسی‌ می کنند

اسامی نمایندگانی که طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را بررسی‌ می کنند

روبیکا دخالت در ساخت شناسه کاربری بدون اطلاع افراد را تکذیب کرد

روبیکا دخالت در ساخت شناسه کاربری بدون اطلاع افراد را تکذیب کرد

اجرای میان‌مدت طرح صیانت از حقوق کاربران آثار زیان‌باری دارد

اجرای میان‌مدت طرح صیانت از حقوق کاربران آثار زیان‌باری دارد