اخبار جدید عباس عبدی

انتقادات تند عباس عبدی از آیت الله یزدی: از کجا چنین مرجعیتی را برای خود قایل شده‌اید که درباره نظرات دیگران، قضاوت کنید؟

انتقادات تند عباس عبدی از آیت الله یزدی: از کجا چنین مرجعیتی را برای خود قایل شده‌اید که درباره نظرات دیگران، قضاوت کنید؟

کنایه معنادار عباس عبدی به اصولگرایان: مراقب باشید یک مستخدم جای رئیس شورا را نگیرد

کنایه معنادار عباس عبدی به اصولگرایان: مراقب باشید یک مستخدم جای رئیس شورا را نگیرد

پاسخ عباس عبدی به کیهان درباره پیشنهاد استعفای روحانی: خجالت‌آور است

پاسخ عباس عبدی به کیهان درباره پیشنهاد استعفای روحانی: خجالت‌آور است