اخبار جدید عبدالناصر همتی

حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است / بخشی از ارزهای مسدودشده ایران آزاد شد

حیثیت و اعتبار رئیس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است / بخشی از ارزهای مسدودشده ایران آزاد شد

کره‌ای‌ها باید اصل و سود پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنند

کره‌ای‌ها باید اصل و سود پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنند

بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا تابع وزارت بهداشت است

بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا تابع وزارت بهداشت است

رئیس بانک مرکزی: ترامپ با آبروریزی به انتهای پرونده رذالت‌بار خود رسید

رئیس بانک مرکزی: ترامپ با آبروریزی به انتهای پرونده رذالت‌بار خود رسید

رئیس بانک مرکزی: ۷ میلیارد دلار پول در کره جنوبی داریم که هزینه نگهداری هم می‌گیرند| توضیح درباره خرید واکسن کرونا

رئیس بانک مرکزی: ۷ میلیارد دلار پول در کره جنوبی داریم که هزینه نگهداری هم می‌گیرند| توضیح درباره خرید واکسن کرونا