اخبار جدید عربستان

“مجتهد”: بن سلمان از ترامپ برای ماندن در قدرت حمایت مالی کرد

“مجتهد”: بن سلمان از ترامپ برای ماندن در قدرت حمایت مالی کرد

پیش‌بینی وزیر خارجه عربستان درباره روابط قوی کشورش با بایدن

پیش‌بینی وزیر خارجه عربستان درباره روابط قوی کشورش با بایدن

عربستان نگران بازگشت آمریکا به برجام شد؛ تحرکات گسترده محمد بن سلمان

عربستان نگران بازگشت آمریکا به برجام شد؛ تحرکات گسترده محمد بن سلمان

ماکرون و بن‌سلمان در مورد منطقه تلفنی گفت‌وگو کردند

ماکرون و بن‌سلمان در مورد منطقه تلفنی گفت‌وگو کردند