اخبار جدید علیرضا زاکانی

زاکانی: رفع قوانین مزاحم تولید، زمینه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت باشد

زاکانی: رفع قوانین مزاحم تولید، زمینه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت باشد

دفاع زاکانی از اعطای خودروی قسطی چندصدمیلیونی به نمایندگان /۱۰۷ میلیارد تومان به نفع بیت المال شد

دفاع زاکانی از اعطای خودروی قسطی چندصدمیلیونی به نمایندگان /۱۰۷ میلیارد تومان به نفع بیت المال شد

«زاکانی» رئیس فراکسیون طب سنتی مجلس شد

«زاکانی» رئیس فراکسیون طب سنتی مجلس شد