اخبار جدید علی پروین

واکنش مرتضی فنونی‌زاده به فایل های عجیب ؛ احساس کردم آن فیلم‌ها از روی نقشه و برنامه بوده است

واکنش مرتضی فنونی‌زاده به فایل های عجیب ؛ احساس کردم آن فیلم‌ها از روی نقشه و برنامه بوده است

ادعای جنجالی اسطوره پرسپولیس : وزیر گفت مشکل مالی به من ربطی ندارد ؛ خودتان بروید درآمدزایی کنید

ادعای جنجالی اسطوره پرسپولیس : وزیر گفت مشکل مالی به من ربطی ندارد ؛ خودتان بروید درآمدزایی کنید