اخبار جدید عید غدیر

پیام رئیس مجلس به تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی بمناسبت عید سعید غدیر خم

پیام رئیس مجلس به تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی بمناسبت عید سعید غدیر خم

رئیس جمهور عید سعید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت

رئیس جمهور عید سعید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت

اجازه نخواهیم داد چشم ناپاکی به این سرزمین نظر داشته باشد

اجازه نخواهیم داد چشم ناپاکی به این سرزمین نظر داشته باشد