اخبار جدید فرودگاه

تخلیه فرودگاهی در نیوزیلند در پی دریافت تهدید به بمبگذاری

تخلیه فرودگاهی در نیوزیلند در پی دریافت تهدید به بمبگذاری

توقف آزمایش فضاپیمای ویرجین گلکتیک به دلیل خاموش شدن موتور در زمان پرواز+عکس

توقف آزمایش فضاپیمای ویرجین گلکتیک به دلیل خاموش شدن موتور در زمان پرواز+عکس

مادر بی رحمی که نوزادش را در توالت فرودگاه رهاکرد دستگیر شد+اظهارات باورنکردنی

مادر بی رحمی که نوزادش را در توالت فرودگاه رهاکرد دستگیر شد+اظهارات باورنکردنی