آخرین اخبار لبنان - اخبار جدید

لبنان

تداوم حمایت مالی اتحادیه اروپا از لبنان به تشکیل سریع دولت “مورد اعتماد” مشروط شد

تداوم حمایت مالی اتحادیه اروپا از لبنان به تشکیل سریع دولت “مورد اعتماد” مشروط شد

لبنان به هواپیمای ترکیه به دلیل عبور از حریم هوایی اسرائیل اجازه فرود نداد

لبنان به هواپیمای ترکیه به دلیل عبور از حریم هوایی اسرائیل اجازه فرود نداد

ورود افراد ناشناس به پایگاه بزرگ اسرائیل در الجلیل در نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان

ورود افراد ناشناس به پایگاه بزرگ اسرائیل در الجلیل در نزدیکی مرزهای مشترک با لبنان

هشدار مسؤول لبنانی درباره وجود کانتینرهای قابل انفجار در بندر بیروت

هشدار مسؤول لبنانی درباره وجود کانتینرهای قابل انفجار در بندر بیروت

تهدید ماکرون به هماهنگی با ترامپ جهت تحریم‌ سیاستمداران لبنان

تهدید ماکرون به هماهنگی با ترامپ جهت تحریم‌ سیاستمداران لبنان