آخرین اخبار مجلس خبرگان رهبری - اخبار جدید

مجلس خبرگان رهبری

دولت هنوز دنبال اعتماد به غرب است/دلخوش به انتخابات آمریکا نباشیم

دولت هنوز دنبال اعتماد به غرب است/دلخوش به انتخابات آمریکا نباشیم

خاتمی: اگر فضای مجازی در دست خوبان قرار گیرد، ابزار دین می‌شود

خاتمی: اگر فضای مجازی در دست خوبان قرار گیرد، ابزار دین می‌شود