طرح توزیع ترافیک داخلی از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

طرح توزیع ترافیک داخلی از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود

خسارت ۷۰۰ میلیارد تومانی در سرقت تجهیزات مخابراتی/ تاثیر مستقیم با نارضایتی مردم از اینترنت
اخبار جدید اقتصادی

خسارت ۷۰۰ میلیارد تومانی در سرقت تجهیزات مخابراتی/ تاثیر مستقیم با نارضایتی مردم از اینترنت

فیبرنوری مخابرات تهران در شهرک صنعتی صفادشت ملارد به بهره برداری رسید
اخبار جدید اقتصادی

فیبرنوری مخابرات تهران در شهرک صنعتی صفادشت ملارد به بهره برداری رسید

شفاف سازی فواید و رعایت پروتکل های ادغام شماره های امدادی ضروری است
اخبار جدید اقتصادی

شفاف سازی فواید و رعایت پروتکل های ادغام شماره های امدادی ضروری است

بازنگری در تعرفه های تجاری ، نوسازی تجهیزات و توسعه خدمات را فراهم می کند
اخبار جدید اقتصادی

بازنگری در تعرفه های تجاری ، نوسازی تجهیزات و توسعه خدمات را فراهم می کند

تسریع روند پاسخگویی با سامانه های ارتباطی بازرسی مخابرات ایران
اخبار جدید اقتصادی

تسریع روند پاسخگویی با سامانه های ارتباطی بازرسی مخابرات ایران

افتتاح و بهره برداری از فیبرنوری مخابرات تهران در شهرستان پاکدشت
اخبار جدید اقتصادی

افتتاح و بهره برداری از فیبرنوری مخابرات تهران در شهرستان پاکدشت

طرح نجمای مخابرات در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است
اخبار جدید اقتصادی

طرح نجمای مخابرات در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است

مخابرات ایران با قدرت طرح توسعه فیبر نوری را پیش می‌برد
اخبار جدید اقتصادی

مخابرات ایران با قدرت طرح توسعه فیبر نوری را پیش می‌برد

رضایتمندی مشتریان با سرویس های نوآورانه در کمترین زمان ممکن فراهم می شود
اخبار جدید اقتصادی

رضایتمندی مشتریان با سرویس های نوآورانه در کمترین زمان ممکن فراهم می شود

top