کارشناس ایران فاش کرد: پرسپولیس به دلیل منافع شخصی موافق به برگزاری لیگ است

کارشناس ایران فاش کرد: پرسپولیس به دلیل منافع شخصی موافق به برگزاری لیگ است

سرپرست پرسپولیس :بازیکنان از خدایشان است در پرسپولیس بمانند

سرپرست پرسپولیس :بازیکنان از خدایشان است در پرسپولیس بمانند

سرمربی پرسپولیس: برخی مدیران و باشگاه‌ها زرنگ بازی درمی‌آورند!

سرمربی پرسپولیس: برخی مدیران و باشگاه‌ها زرنگ بازی درمی‌آورند!

مشکل جدید پرسپولیسی ها ؛ آنتونی استوکس با مدیربرنامه هایش قهر کرد!

مشکل جدید پرسپولیسی ها ؛ آنتونی استوکس با مدیربرنامه هایش قهر کرد!