کارت ملی هوشمند
اخبار جدید گوناگون

درخواست مجدد برای درج «نام مادر در کارت ملی»

کارت ملی هوشمند
اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

نام پدر از کارت ملی حذف خواهد شد

کارت ملی هوشمند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انقضا کارت‌های ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ تمدید شد

کارت ملی هوشمند
اخبار جدید خودرو

واگذاری کارت ملی برای واردات خودرو تا ۲۵۰ میلیون تومان!

کارت ملی هوشمند
اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

کارت ملی هوشمند تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد

کارت ملی هوشمند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آغاز صدور کارت ملی هوشمند برای افراد زیر ۱۵ سال

۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند باقی‌مانده هم صادر شد
اخبار جدید گوناگون

۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند باقی‌مانده هم صادر شد

اتصال کارت های بانکی به کارت ملی انجام خواهد شد
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

اتصال کارت های بانکی به کارت ملی انجام خواهد شد

حذف شناسنامه و تجمیع تمام اطلاعات هویتی در کارت ملی هوشمند
اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

حذف شناسنامه و تجمیع تمام اطلاعات هویتی در کارت ملی هوشمند

سامانه پیگیری پیدا شدن کارت ملی سازمان ثبت احوال کشور
اخبار برگزیده

سامانه پیگیری پیدا شدن کارت ملی سازمان ثبت احوال کشور

top