اخبار جدید کارگردان سینما

«قهرمان» اصغر فرهادی در جشنواره کن ۲۰۲۱ رونمایی می‌شود

«قهرمان» اصغر فرهادی در جشنواره کن ۲۰۲۱ رونمایی می‌شود