اخبار جدید کانادا

خبر بازگرداندن خاوری به کشور صحت ندارد/ کانادا همچنان بر مدار عدم همکاری

خبر بازگرداندن خاوری به کشور صحت ندارد/ کانادا همچنان بر مدار عدم همکاری

واکنش وزارت ورزش به لغو دیدار ایران و کانادا: ١٠ میلیون دلار غرامت می‌خواهیم

واکنش وزارت ورزش به لغو دیدار ایران و کانادا: ١٠ میلیون دلار غرامت می‌خواهیم