اخبار کرونا

فیسبوک قابلیت «درایو» را با هدف جمع‌آوری کمک برای نیازمندان راه‌اندازی کرد

فیسبوک قابلیت «درایو» را با هدف جمع‌آوری کمک برای نیازمندان راه‌اندازی کرد