شناسایی ۵۸۰ بیمار جدید کرونایی در خوزستان/وضعیت همچنان قرمز است

شناسایی ۵۸۰ بیمار جدید کرونایی در خوزستان/وضعیت همچنان قرمز است